Poniedziałek 22 Kwietnia 2019 - Łukasza, Kai, Nastazji
aktualności kontakt

Menu

 

BIP PSM Kościerzyna

Rekrutacja

Zapraszamy do nas!

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

28 maja (poniedziałek) 4 koncerty w Sali im. L. Szopińskiego w następujących godzinach:

             900-945 ,    1015-1100,     1130-1215,     1245-1330

W godz. od. 1600 do 1800 - możliwość zwiedzania szkoły.

 

Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły

 07.06.2018 (czwartek) – zajęcia rytmiczne dla cyklu 6-letniego

            i ustalenie  10-cio osobowych grup – sala nr 1, godz. 17.00

07.06.2018 (czwartek) –zajęcia przygotowawcze dla cyklu  4-letniego

                 – sala nr 12 – godz. 17.00

11.06.2018 (poniedziałek)  –zajęcia przygotowawcze dla cyklu  4-letniego

                 – sala nr 12 – godz. 17.00

11.06.2018 (poniedziałek)   – zajęcia rytmiczne dla cyklu 6-letniego – sala nr 1,

             w 10-cio osobowych grupach  godz. 1700- I i II grupa

 

Prowadzenie zajęć przygotowawczych:

Marzena Wirzba – sala nr 1 

Danuta Duszyńska – sala nr 12

         13 czerwca 2018 r. (środa)  

Badanie przydatności kandydatów do szkoły

 (sala nr 1)

więcej ... dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej... pdf

  

 

 INFORMACJE O REKRUTACJI

Wiek kandydatów od 6 do 16 lat.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów, podczas których sprawdzane są uzdolnienia muzyczne, m.in.:

• słuch wysokościowy

• słuch harmoniczny

• poczucie rytmu

• pamięć muzyczna

• wrażliwość i wyobraźnia muzyczna

• predyspozycje i warunki fizyczne do gry na wybranym instrumencie.

 

Mile widziane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki.


W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły

 2. Kwestionariusz kandydata 2018

 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej (wszyscy kandydaci).

Rekrutacja zwykle odbywa się do końca maja, a badanie przydatności kandydatów - na początku czerwca (najpierw zapraszamy zainteresowane dzieci na lekcje przygotowawcze, a nastepnie na badanie przydatności kandydatów).


Zgłoszenia przyjmuje oraz  szczegółowych informacji udziela

sekretariat szkoły- 058 686-35-85

przy ulicy Dworcowej 12 w Kościerzynie.


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościerzynie

I. Organ prowadzący : Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II. Szkoła posiada własny Statut z dnia 17.X.2008 r. ze zmianami.
III. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 07.09.1991., „O systemie oświaty” ( Dz. Ustaw nr 95, poz. 425 z dalszymi zmianami) oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Sztuki odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 2. Umuzykalnia, rozwija zdolności artystyczne uczniów, umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w Szkołach Muzycznych II stopnia oraz Liceach Muzycznych;
 3. Przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury.
 4. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku (szkoła realizuje przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacyjne ).
 5. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I –go stopnia cyklu:
  • sześcioletniego jest ukończone 6 lat i nie przekroczenie 9-go roku życia,
  • czteroletniego jest ukończone 9 lat i nie przekroczenie16-go roku życia.
 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podania wraz ze świadectwem zdrowia (w przypadku instrumentów dętych), od dnia 15 lutego do 15 maja. Formularze podań do odbioru w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
 7. Czas trwania cyklu kształcenia w PSM I stopnia wynosi:
  1. cykl czteroletni – 4 lata
  2. cykl sześcioletni – 6 lat
 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem zajęć z instrumentu głównego cyklu sześcioletniego w klasach od I do III – 30 min (wg planu nauczania).
 9. Szkoła kształci w następujących specjalnościach:
  • gry na fortepianie,
  • gry na skrzypcach,
  • gry na organach,
  • gry na klarnecie,
  • gry na saksofonie,
  • gry na gitarze,
  • gry na trąbce,
  • gry na puzonie,
  • gry na flecie porzecznym,
  • gry na akordeonie,
  • gry na perkusji.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zapraszamy do siedziby naszej szkoły przy ulicy Dworcowej 12 w Kościerzynie!

wykonane przez: www.derwi.pl
Państwowa Szkoła Muzyczna Kościerzyna