Wtorek 26 Maja 2020 - Eweliny, Jana, Pawła
aktualności kontakt

Menu

 

BIP PSM Kościerzyna

Szkoła muzyczna - Informacje

Rekrutacja otwarta!

R E K R U T A C J A
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego
w Kościerzynie


Terminy składania podań:

Kandydaci do Szkoły komplet wymaganych dokumentów składają do 31 maja 2020 roku.

UWAGA
Składanie podań wyłącznie drogą elektroniczną:

psmkoscierzyna@gmail.com

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Podanie o przyjęcie do szkoły można składać bez zaświadczenia lekarskiego.

Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej będzie można złożyć w późniejszym terminie (nie później niż do 14 czerwca).

Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe – jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat.

Terminarz:

Badanie przydatności kandydatów do Szkoły zostanie przeprowadzone w dniu 15 czerwca 2020 roku.

 

zobacz także zakłądkę: REKRUTACJA

 

Działamy w Kościerzynie już ponad 35 lat.

Nasza placówka ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Dworcowej 12.

       W szkole  kształcą się oraz rozwijają swoje artystyczne zainteresowania  uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież, realizując program nauczania zatwierdzony do realizacji w szkołach artystycznych przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Podczas lekcji indywidualnych oraz grupowych

w naszej szkole nieodpłatnie odbywa się:

           ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. otwiera drogę do dalszego kształcenia muzycznego w Szkołach Muzycznych II st. w całej Polsce!


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


CZEKAMY NA CIEBIE!

wykonane przez: www.derwi.pl
Państwowa Szkoła Muzyczna Kościerzyna